Dialogrummet ägs och drivs av mig, Ulrika Mandell, som är beteendevetare med vidareutbildning inom coaching, samtalsmetodik och personalekonomi. Kopplat till företaget finns ett nätverk av professionella konsultkollegor, kontakt med rekryterare och andra inspirerande personligheter.

 

Historien till detta

Dialogrummet startades i tanken redan år 2000, men verksamheten kom igång hösten 2004. Att namnet blev just Dialogrummet har att göra med att jag började leta efter företagsnamn med en tydlig anknytning till det jag arbetar med och då blev det Dialogrummet - jag erbjuder rum för dialog helt enkelt! Jag har de senaste fjorton åren arbetat med personalfrågor med tyngdpunkt på vägledning. Att arbeta med utveckling (såväl av företag som individer) är för mig otroligt stimulerande och det har givit mig en bred erfarenhetsbas att bygga vidare på, och det är detta som legat till grund för Dialogrummets bildande.

 

Dialogrummets ambition är att med ett etiskt förhållningssätt bidra med stöd och lösningar inom human resourcesområdet till både företag, organisationer och privatpersoner.

 

Ulrika Mandell

Verksamhetsansvarig

 

Danderyd 2007-08-01

   (C) Dialogrummet.se 2013

 

 

Kontakt med Dialogrummet


070-399 75 01 ulrika.mandell@dialogrummet.se

 

 

Dialogrummet-personalkonsult