Dialogrummet hjälper privatpersoner med vägledning inom följande områden:

KARRIÄRMODELLEN:

Är du på rätt plats? Vet du vilka dina drivkrafter är? Vill du få hjälp att reflektera över ditt yrkesliv och framtida inriktning? Vill du göra en förändring? Vi arbetar med ett verktyg som ger dig en tydlig bild av din karriärinriktning och dina drivkrafter.

Detta och lite därtill får du svar på i din individuella återkoppling där du också får en redovisning av dina ideala karriärvägar. 

Anmälan och mer information hittar du här

VÄGLEDNING:

Är du på jakt efter nytt arbete? Att forumulera en ansökan och skriva ihop sin CV/ meritförteckning kräver noggrannhet och mod. Här kan du få hjälp med att kartlägga var jobben finns, hur en ansökan och CV/meritförteckning kan se ut och vad man säger och gör på en anställningsintervju.

Framtidsplanering: Ta dig tid att stanna upp och reflektera över din situation - både i yrkeslivet och privatlivet. Hur mår du? Är du nöjd med din tillvaro eller behövs någon form av förändring? Att samtala med en professionell coach ger dig värdefulla och ibland ögonöppnande insikter kring din framtid - vad du passar för, vad du är bäst på och vad du trivs med. 

Mentorskap: Att ha tillgång till en mentor kan vara värdefullt i många olika situationer för både gammal och ung. Vi erbjuder erfarna personer som kan bidra med råd och ge erfarenheter kring frågor som annars kanske är svåra att få svar på. 

Kontakta Dialogrummet för mer information.

KOMMENTARER

Hur tycker du att det stöd du fått i din karriärvägledning har varit?

"Bra struktur, lagom takt och bra arbetsområden."

"Konsulten har visat stort intresse och stort förtroende."


Skulle du rekommendera karriärvägledning till någon annan?

"Ja, om man känner att man står och stampar är detta ett mycket bra sätt att få fart på tankar och funderingar och även genomförda dem."  

"Att utveckla sig själv borde vara självklart att man vill, man kan aldrig lära sig för mycket." 

  

   (C) Dialogrummet.se 2013

 

AKTUELLT

Kontakt »
070-399 75 01 ulrika.mandell@dialogrummet.se

 

 

Dialogrummet-personalkonsult