Dialogrummet hjälper företag med verktyg och stöd inom:

   Framtidsplanering: Att ha medarbetare som trivs på arbetet är a och o för produktiviteten i företaget. Genom att erbjuda medarbetarna framtidsplanering i ett strukturerat program får du som arbetsgivare fler nöjda och motiverade medarbetare. Framförallt får du med större sannolikhet Rätt person på rätt plats! 

   Arbetsmiljö- och hälsofrågor: Hjälp med utformning och kartläggning av företagets behov av aktiviteter för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. 

   Personalekonomi: Vägledning och verktyg för kartläggning av företagets sjukfrånvaro - både den korta och den långa frånvaron. Du som arbetsgivare kan spara tusentals kronor genom att ta tag i och utreda företagets kostnader för sjukfrånvaro.

   Strategisk rekrytering: Hjälp med upplägg och genomförande av rekryteringar för företag som behöver öka sin personalstyrka. Stöd till chefer genom hela processen. Hur ser den långsiktiga kompetensförsörjningen ut? Vilken personalkategori vill företaget anställa? Behöver företaget öka den interna rörligheten? Står företaget inför en generationsväxling?

      (C) Dialogrummet.se 2013

    

    

   Kontakt

   070-399 75 01 ulrika.mandell@dialogrummet.se

    

    

   Dialogrummet-personalkonsult