Projects

PROJECT DETAILS


Erbjuder företag hjälp att öka produktiviteten genom fler nöjda medarbetare. Rätt person på rätt plats - ett företag som har medarbetare som trivs och är nöjda med sin situation har också större chans till ökad produktivitet och ökad lönsamhet. En medarbetare som mår bra och tycker om sina arbetsuppgifter gör ett bättre arbete än den medarbetare som mår dåligt och vantrivs.


Erbjuder privatpersoner stöd och hjälp kring karriärvägledning och jobbsökning. -Är du på rätt plats? Att stanna upp och fundera över arbete, familj och fritid ger en klarare bild av den vardag du lever i och en chans till att fundera hur du vill ha det i framtiden.

Dpscing elitse a eiusmo tempor incdun labore dolore an magna aliquas enimes veniam nostru eration ullamco laboris consua aliquas enimes veniam nostru incdun labore dolore an magna in reprner voluptae.

Dpscing elitse a eiusmo tempor incdun labore dolore an magna aliquas enimes veniam nostru eration ullamco laboris consua aliquas enimes veniam nostru incdun labore dolore an magna in reprner voluptae.

PROJECT DETAILS


Att ha medarbetare som trivs på arbetet är a och o för produktiviteten i företaget. Genom att erbjuda medarbetarna framtidsplanering i ett strukturerat program får du som arbetsgivare fler nöjda och motiverade medarbetare. Framförallt får du med större sannolikhet Rätt person på rätt plats!


Arbetsmiljö- och hälsofrågor: Hjälp med utformning och kartläggning av företagets behov av aktiviteter för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen.


Personalekonomi: Vägledning och verktyg för kartläggning av företagets sjukfrånvaro - både den korta och den långa frånvaron. Du som arbetsgivare kan spara tusentals kronor genom att ta tag i och utreda företagets kostnader för sjukfrånvaro.


Strategisk rekrytering: Hjälp med upplägg och genomförande av rekryteringar för företag som behöver öka sin personalstyrka. Stöd till chefer genom hela processen. Hur ser den långsiktiga kompetensförsörjningen ut? Vilken personalkategori vill företaget anställa? Behöver företaget öka den interna rörligheten? Står företaget inför en generationsväxling?

Dpscing elitse a eiusmo tempor incdun labore dolore an magna aliquas enimes veniam nostru eration ullamco laboris consua aliquas enimes veniam nostru incdun labore dolore an magna in reprner voluptae.

Dpscing elitse a eiusmo tempor incdun labore dolore an magna aliquas enimes veniam nostru eration ullamco laboris consua aliquas enimes veniam nostru incdun labore dolore an magna in reprner voluptae.

Karriärmodellen


Dialogrummet hjälper privatpersoner med vägledning inom följande områden:


KARRIÄRMODELLEN: Är du på rätt plats?


Vet du vilka dina drivkrafter är? Vill du få hjälp att reflektera över ditt yrkesliv och framtida inriktning? Vill du göra en förändring? Vi arbetar med ett verktyg som ger dig en tydlig bild av din karriärinriktning och dina drivkrafter.

Detta och lite därtill får du svar på i din individuella återkoppling där du också får en redovisning av dina ideala karriärvägar.


VÄGLEDNING: Är du på jakt efter nytt arbete? Att forumulera en ansökan och skriva ihop sin CV/ meritförteckning kräver noggrannhet och mod. Här kan du få hjälp med att kartlägga var jobben finns, hur en ansökan och CV/meritförteckning kan se ut och vad man säger och gör på en anställningsintervju.


Framtidsplanering: Ta dig tid att stanna upp och reflektera över din situation - både i yrkeslivet och privatlivet. Hur mår du? Är du nöjd med din tillvaro eller behövs någon form av förändring? Att samtala med en professionell coachger dig värdefulla och ibland ögonöppnande insikter kring din framtid - vad du passar för, vad du är bäst på och vad du trivs med.


Mentorskap:Att ha tillgång till en mentor kan vara värdefullt i många olika situationer för både gammal och ung. Vi erbjuder erfarna personer som kan bidra med råd och ge erfarenheter kring frågor som annars kanske är svåra att få svar på.


Dpscing elitse a eiusmo tempor incdun labore dolore an magna aliquas enimes veniam nostru eration ullamco laboris consua aliquas enimes veniam nostru incdun labore dolore an magna in reprner voluptae.

Dpscing elitse a eiusmo tempor incdun labore dolore an magna aliquas enimes veniam nostru eration ullamco laboris consua aliquas enimes veniam nostru incdun labore dolore an magna in reprner voluptae.